Política de privacitat


El Cercle Artístic de Manresa informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris.
 
En aquest sentit, el Cercle Artístic de Manresa, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en l Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
 
L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.
 
La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se per mitjà d’una comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Cercle Artístic de Manresa, c/Barreras, 1- baixos, Manresa, o dirigint-se per escrit a: cercleartisticmanresa@gmail.com
 
L’exercici dels drets haurà de ser realitzat pel propi usuari.
No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.


® 2018 Cercle Artístic Manresa - Carrer Barreres, 1 08241 Manresa Telèfon: 935 241 629 mail: cercleartisticmanresa@gmail.com

Tots els drets reservats
- Política de privacitat i termes d'ús - Site Credits: ramirezdisseny.cat